×
×

این‌ها، حرکت فردی است و ناکافی

این‌ها، حرکت فردی است و ناکافی

مقام معظم رهبری:

در همین حوزه، افراد متعدّدی هستند كه به این كارها می‌رسند و واقعاً می‌نشینند كتاب می‌نویسند. اگر دستشان رسید مسافرت می‌كنند، گرسنگی و خستگی می‌كشند؛ اگر جبهه‌ی جنگ باز می‌شود، به جبهه‌ی جنگ می‌روند؛ اگر جبهه‌ی تبلیغ باز می‌شودند، به جبهه‌ی تبلیغ می‌روند؛ اگر از آنها برای سفر به خارج دعوت می‌شود، قبول می‌كنند؛ اگر به روستا دعوت می‌شود، می‌پذیرند. از این قبیل افراد هم داریم. اینها، حركات فردی است و كافی نیست. اینها، نارسایی‌هایی است كه وجود دارد. این نارسایی‌ها حاكی از وجود علّت‌هایی در داخل است كه بایستی بگردیم آنها را پیدا كنیم.


افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
...
Fill in the blank.‎