اینکه فقط برآیند نشریه نیست که نقش جدی در گفتمان سازی دارد بلکه فرایند نشریه نیز از ابتدا تا انتها که به دست مخاطب می رسد، باید بتواند نقش موثری در گفتمان سازی ایفا کند. با این حساب باید برای بخشهای مختلف تولید تا توزیع نشریه مدیرانی با رویکرد گفتمان سازی و ایجاد ارتباطات فکری و فرهنگی قرار داد.

نشریات قبلی خط

معرفی نشریه خط

معرفی نشریه خط

با یک نگاه کلان به وضعیت جبهه انقلاب اسلامی به سادگی می توان دریافت که فاصله نیروهای انقلاب با اندیشه های امام و رهبری چشمگیر است. این فاصله باعث شده: در صحنه اقدام دچار تشتت باشیم و بخش زیادی از فرصت نیروهای انقلاب به درگیری با یکدیگر سپری شود؛در مواردی، راهبردهای رهبری به درست فهم …

نشریه خط ، شماره ۱۴ و ۱۵

نشریه خط ، شماره ۱۴ و ۱۵

عنوان پرونده ویژه: فقه مردم سالار
با پرونده هایی در مورد فقه مردم سالار،حکمت مردم سالار و حوزه مردم سالار

خانه طلاب جوان