×
×

فقه‌ اسلامی‌ مبنای‌ حاکمیت‌ دینی‌

 فقه‌ اسلامی‌ مبنای‌ حاکمیت‌ دینی‌

مقام معظم رهبری:

اروپائیان‌ به‌ مدت‌ یکصد سال‌ این‌ ایده‌ را در میان‌ کشورهای‌ اسلامی‌ ترویج‌ نمودند که‌ برخی‌ روشنفکران‌ اسلامی‌ همچون‌ سیدجمال‌ الدین‌ اسدآبادی‌ با آن‌ مقابله‌ کردند و در نهایت‌ امام‌ خمینی‌(ره‌) با هدایت‌ نهضت‌ اسلامی‌، حکومت‌ اسلامی‌ را براساس‌ مبانی‌ فقهی‌ منطقی‌ و قوی‌ در ایران‌ بنیان‌ نهاد که‌ خط بطلانی‌ بر تز جدایی‌ دین‌ از سیاست‌ بود.
حوزه‌های‌ علمیه‌ باید با تحصیل‌ منظم‌، کاهش‌ تعطیلات‌ و جهت‌دار کردن‌ مباحث‌ علمی‌ به‌ سوی‌ تولید فکر و رفع‌ نیازها و معضلات‌ جامعه‌ براساس‌ فقه‌ اسلامی‌ بعنوان‌ مبنای‌ حاکمیت‌ دینی‌ گام‌ بردارند.

۱۳۸۰/۰۶/۱۹
بیانات در شروع درس خارج فقه سال

 


افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
...
Fill in the blank.‎