بایگانی ماهانه: مهر ۱۳۹۸

حلقه اهل ولاء

همایش 《حلقه اهل ولاء》/ مدرسه معصومیه قم یکی از واقعیت های ظریف زندگی انسان فرایند تربیت روحی و شکل گرفتن اعتقادات است. برای این کار باید سبک زندگی برنامه ریزی شده داشت.چرا که این برنامه های زندگی است.که تبدیل به عادات شده، در روح انسان عمیقا نفوذ خواهد کرد و …

توضیحات بیشتر »

به آسمان نگاه کن

«خانه طلاب جوان» جلساتی با اساتید محترم حوزه، در خصوص «تدبیر معیشت در زندگی طلبه» داشته که بخشهایی از آن را میتوانید در این لوح ببینید و بشنوید.

توضیحات بیشتر »
خانه طلاب جوان