خانه / خانه طلاب جوان / درس حوزوی / فقیه هم باید جنگجو باشد و هم فقهش را از دست ندهد
فقیه هم باید جنگجو باشد و هم فقهش را از دست ندهد/ نگویید درس هیچی! درس همه چیز است/ باید فقیه و انسان مهذب شوید

فقیه هم باید جنگجو باشد و هم فقهش را از دست ندهد

فقیه هم باید جنگجو باشد و هم فقهش را از دست ندهد/ نگویید درس هیچی! درس همه چیز است/ باید فقیه و انسان مهذب شوید

قرآن همه چیز دارد: سیاست دارد، فقه دارد، فلسفه دارد، همه چیز‏‎ ‎‏دارد. انسان همه چیز است و باید همۀ احتیاجاتش را قرآن تأمین بکند. انسان یک‏‎ ‎‏اعجوبه ای است که همهعالم است، و قرآن یک اعجوبه ای است که ادارۀ انسان را به همۀ‏‎‎‏اقشار می کند. در عین حالی که فقیه درست می کند، حکیم درست می کند، فیلسوف‏‎‎‏درست می کند، شمشیرزن درست می کند، جنگجو درست می کند. فقیه باید جنگجو هم‏‎‎‏باشد؛ فقیه باید سیّاف باشد، ولی فقیه هم باشد و فقهش را از دست ندهد.‏ ‏اینطور نباشد که حالا بگویید که حالا که وقت نهضت است دیگر درسهیچی! این‏‎ ‎‏غلط است. علمهمهچیز است؛ علم همۀ جهات است.

حضرت امیر برای علم شمشیر‏‎ ‎‏می زد، برای توحید شمشیر می زد، برای بسط فقه شمشیر می زد.

خیال نکنید که حالا که ما‏‎ ‎‏وارد شدیم در مسائلسیاسی، دیگر نباید وارد به مسائلعلمی بشویم. شما که جوانید‏‎ ‎‏باید فقاهت ایجاد کنید، فقاهت در خودتان ایجاد کنید؛ باید فقیه بشوید، فقیه، از او کار‏‎ ‎‏می آید اما فقیهمهذب، طلبهمهذب، انسانمهذب، ملتمهذب. همه باید اخلاق‏‎ ‎‏خودشان را تهذیب کنند، همه باید جهاد با نفس بکنند لکن شماها اَوْلی هستید. شمایی‏‎ ‎‏که جندالله هستید باید به امر خدا ‏‏[‏‏عمل کنید‏‏]‏‏؛ «جندالله » معنایش این است که به امر خدا‏‎ ‎‏باید عمل بکنند، به فرمان او. همان طور که جندی به فرمان سرلشکرش، به فرمان‏‎ ‎‏سپهبدش عمل می کند، شما جندالله هستید به فرمان او باید عمل کنید. اگر چنانچه از‏‎ ‎‏فرمان او تخطی بکنید، جندالله نیستید؛ هر مقداری که نازل شد: یا جندالله یا جُندِ شیطان.‏‎ ‎‏اگر دنیا مَطمَح نظر‏‎ شماست جندالشیطان، اگر حق تعالی مطمح نظر شماست جندالله.

📖 صحیفه امام/ج۶/ص۲۸۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.