خانه / خانه طلاب جوان / درس حوزوی / برنامه درسی فلسفه و عرفان اسلامی
سیر مطالعاتی تحصیل و تحقیق فلسفه و عرفان اسلامی استاد علی امینی نژاد (عضو مجمع عالی حکمت اسلامی)

برنامه درسی فلسفه و عرفان اسلامی

قسمتی از متن جزوه جهت آشنایی بیشتر:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1. این برنامه در سه مرحله تنظیم شده است؛
  • مرحله اول به مدت سه سال:  “دوره عمومی فلسفه اسلامی” است.
  • مرحله دوم به مدت هفت سال:  “دوره تخصصی فلسفه اسلامی و دوره عمومی عرفان اسلامی” می باشد.
  • مرحله سوم به مدت پنج سال: “دوره تخصصی عرفان اسلامی” است.
   و مجموعا ۱۱ سال به طول می انجامد.
 2. این برنامه با توجه به کار طلبگی (یعنی همراه با فقه واصول) تنظیم یافته است، لذا اگرکسی به صورت مستقل تصمیم به گذراندن دوره ها داشته باشد، مرحله ها فشرده تر خواهد شد.
 3. استمراردرسی، تفکروتحقیق، نوشتن وتدریس از سفارشات اصلی این برنامه می باشد.
 4.  برنامه های هرسال در سه سطح طرح شده است که در بیشتر موارد به حسب میزان ضرورت نظم یافته است و برنامه ی سوم عمدتاً برای گسترش اطلاعات و ورزیدگی بیشتر است که در صورت نبود فرصت و وقت کافی، می توان آنها را به فرصت های دیگری موکول کرد.
 5. همراهی و مشاوره های دائمی با اساتید، تأثیر روشنی بر روند فعالیت های تحصیلی و علمی خواهد داشت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


منبع: سایت آواز پر جبرئیل (دروس استاد امینی نژاد): efteghar.blog.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.