بایگانی ماهانه: اسفند ۱۳۹۸

#جهاد_یاری_رسانی

نامه مجموعه های مختلف طلبگی و جهادی به رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم
اعلام آمادگی برای هرگونه نیاز به کمک در جهت کنترل ویروس کرونا

توضیحات بیشتر »
خانه طلاب جوان