خانه / خانه طلاب جوان / درس حوزوی / صوت تدریس «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن»
بنا به درخواست بسیاری از مخاطبان صوت تدریس کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» که در قالب ۸۲ توسط استاد علی مهدیان تدریس شده است ، در اختیار شما قرار میدهیم.

صوت تدریس «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن»

بنا به درخواست بسیاری از مخاطبان صوت تدریس کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» که در قالب ۸۲ توسط استاد علی مهدیان تدریس شده است ، در اختیار شما قرار میدهیم.
این صوت مربوط به سال ۹۶-۹۷ میباشد.
به زودی فایلهای تدریس دیگری که در قالب ۳۰ جلسه توسط استاد مهدیان ارائه شده است به صورت تصویری به شما عرضه میشود که با پرداخت مبلغی میتوانید از این محتوا استفاده کنید.

عقاید انقلابی جلسه ۱ تا ۱۰
عقاید انقلابی جلسه ۱۱ تا ۲۰
عقاید انقلابی جلسه ۲۱ تا ۳۰
عقاید انقلابی جلسه ۳۱ تا ۴۰
عقاید انقلابی جلسه ۴۱ تا ۵۰
عقاید انقلابی جلسه ۵۱ تا ۶۰
عقاید انقلابی جلسه ۶۱ تا ۷۰
عقاید انقلابی جلسه ۷۱ تا ۸۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.