نشریه عهد ۶۵

💠 ارتباط آیت الله طالقانی با نهضت آزادی.

💠 آیت الله طالقانی و تعامل با مجاهدین .

💠 ماجرای قهر آیت الله طالقانی .

💠 بررسی نظر آیت الله طالقانی پیرامون اجباری نبودن حجاب .

65-طالقانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.