نشریه ۶۶ عهد منتشر شد!

📣#نشریه#عهد منتشر شد📣

🗞 ویژه نامه #تعهد سرخ
📦 محصول #خانه طلاب جوان

🗃مشتمل بر :
💠 از روحانیت راستین اسلام و تشیع جز این انتظار نمی رود .
💠 آزادی در بند اسارت .
💠 مثل فرمانده .
💠 بصیرت در گران بها.
💠 روحانیت زمان شناس.
💠جاده شهادت.

66-2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.