تورم علم اصول

نویسنده: مهدی همازاده

مرحوم آقای بروجردی از آنجا که در اصل، شاگرد مرحوم آخوند خراسانی بودند، تسلط بالایی در این رشته
داشتند. در بدو ورود به قم شروع به تدریس فقه و اصول نمودند و حقیر هم در هر دو درس حاضر میشدم. البته
آن مرحوم دل خوشی از اصول نداشتند و بعدها…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.