خانه / خانه طلاب جوان / نشریه های عهد / اخبار عهد / ضرورت بازتعریف طلبۀ عصر انقلاب اسلامی

ضرورت بازتعریف طلبۀ عصر انقلاب اسلامی

اکنون جهان در دورهای به سر میبرد که دنیا شاهد پدیدهای به نام انقلاب اسلامی ایران است. بدون شک
هیچ کس نمیتواند نسبت به این پدیده بی نظیرومقدس بیتفاوت باشد وباید جایگاه حقیقی انقلاب اسلامی
شناخته شود برای این منظور بایستی در حد بضاعت، به حقیقت انقلاب اسلامی نظری بیفکنیم.
مطابق مبانی معرفتی ما، بعد از رسول الله، فاجعهای عظیم…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.