اقدام بشاگرد

معرفی دفتر حاج عبدالله

سلام علیکم توضیحاتی در مورد بخش حاج عبدالله والی خانه طلاب: مأموریت خانه طلاب اقامه مکتب امام در حوزه علمیه بین طلاب در دوره رشد است. راهبرد خانه طلاب برای این مأموریت، «گفتمان سازی اقامه مکتب امام در حوزه» است.  خانه طلاب ضمن اینکه به طلبه ها توصیه میکند که …

توضیحات بیشتر »
خانه طلاب جوان