خانه / خانه طلاب جوان / خط / تاریخ و جریان شناسی

تاریخ و جریان شناسی

مصاحبه با صادق کوشکی درباره غرب وحشی و تاریخچه آمریکا

این مصاحبه در خط جدید منتشر خواهد شد در حاکمیت کلیسایی ادعا می‌شد که محوریّت با خداوند و عامل ارتباط، وحی است؛ برای همین در دوران خدایی انسان، دیگر خدا و وحی خط خورد و به جای خدا، انسان مدرن غربی نشست، و به جای وحی که عامل ارتباط خدا …

توضیحات بیشتر »