خانه / خانه طلاب جوان / دفتر حاج عبدالله / حلقه های استانی گروه محبین ائمه

حلقه های استانی گروه محبین ائمه

معرفی دفتر حاج عبدالله

مأموریت خانه طلاب اقامه مکتب امام در حوزه علمیه بین طلاب در دوره رشد است. راهبرد خانه طلاب برای این مأموریت، «گفتمان سازی اقامه مکتب امام در حوزه» است.  خانه طلاب ضمن اینکه به طلبه ها توصیه میکند که برای پیشبرد انقلاب یکی از بارهای انقلاب را بردارند؛ خودش هم …

توضیحات بیشتر »