بصیرت سیاسی

خلاصه مباحثه ی بیانات حضرت آقا با طلاب قم در سال۷۹ :

جلسه دوشنبه۲۴/۹/۹۹ *برای به دست آوردن قدرت تحلیل سیاسی طلاب باید چه کاری انجام داد؟ وآیا به دست آوردن این قدرت تحلیل برای تمامی طلاب نیاز است؟ *راه به دست آوردن قدرت تحلیل سیاسی و اجتماعی داشتن نظام اندیشه است. * برای پی بردن به اشکالاتی که برخی طرح ها …

توضیحات بیشتر »