فقه امام خمینی

کتاب طرح کلی اندیشه مقاومت

طرح اندیشه

کتاب طرح کلی اندیشه مقاومت محصول مباحثات جمعی اعضای خانه طلاب جوان می باشد و نوشته ی دست علی مهدیان می باشد. این مجموعه خودجوش، ماموریت خود را اقامه مکتب امام در حوزه علمیه از طریق گفتمان سازی و جریان سازی قرار داده است. لذا به لحاظ معرفتی هم تمرکز …

توضیحات بیشتر »