حلقه های علمی

معرفی رشد

به طور معمول مجموعه­ هایی که به صورت جمعی فعالیتی می­کنند و خدمتی را به انقلاب ارائه می­کنند، باید حجم قابل توجهی از برنامه­ ریزی­ هایشان متوجه اعضایشان باشد. اعضای یک مجموعه موتور محرکۀ جامعۀ هدف خود هستند و در صورتی که خودشان از سرعت حرکت مناسبی برخوردار نباشند، دیگران …

توضیحات بیشتر »
خانه طلاب جوان