×
×

عرفان

اقامه دین - یزدان پناه
بررسی ارتباط مکتب عرفانی امام خمینی با انقلاب اسلامی در گفت و گو با حجت الاسلام والمسلمین یزدان پناه ارتباط میان انقلاب اسلامی و اندیشه علمی امام چه بوده است؟ برخی رابطه این دو را منتفی می‌دانند و قائل‌اند که هیچ اندیشه علمی پشتیبان این حادثه عظیم نبوده است. بعضی از اساتید عقیده دارند بعد علمی...