×
×

ولی نعمتان

سیاحت جوانان جهادی
سیاحت جوانان جهادی... مقام معظم رهبری: من گزارش های متعددی داشتم از جوانانی که در تابستان، تعطیلات دانشگاهی یا دبیرستانیِ خود را در نقاط دوردست گذرانده اند و برای روستائیان، مسجد، درمانگاه، راه، حسینیه، جاده و پل ساخته اند. عکس های این فعالیت ها را برای من آورده اند و من آنها را دیده ام....
جهادی ها بخوانند...(۲)

شکر نعمت خدمت به خلق

این نعمت را شکر بگذارید. خداوند به شما لطف کرد و توفیق خدمت مباشر(...

شما اگر درس قرآن هم آنجا ندهید، خودِ حضور یک جوان مؤمن و متدین و متشرع در یک مجموعه‌ی روستائی،...

تبلیغ جهادی در مناطق محروم استان کرمان