خانه / بایگانی برچسب: سبک زندگی طلبگی

بایگانی برچسب: سبک زندگی طلبگی

دی, ۱۳۹۹

  • ۹ دی

    سبک زندگی طلبگی

    هویت طلبگی وکسوت روحانیت، ماهیتاً بگونه ای است که نوع خاصی از زندگی را برای طلبه رقم می زند. هویت طلبه، بر اساس رسالت های طلبگی تعریف می شود و زندگی، بستر حرکت در جهت تحقق این رسالت هاست. پس زندگی طلبه، رسالت محور و آرمان محور است و آنگاه می توان آن را ایده آل نامید