خانه / بایگانی برچسب: علم اصول

بایگانی برچسب: علم اصول

دی, ۱۳۹۹

  • ۷ دی

    تورم علم اصول

    نویسنده: مهدی همازاده مرحوم آقای بروجردی از آنجا که در اصل، شاگرد مرحوم آخوند خراسانی بودند، تسلط بالایی در این رشتهداشتند. در بدو ورود به قم شروع به تدریس فقه و اصول نمودند و حقیر هم در هر دو درس حاضر میشدم. البتهآن مرحوم دل خوشی از اصول نداشتند و …